تبریک روز معلم

می توان در سایه آموختن                           گنج عشق  جاودان اندوختن اول از استاد، یاد آموختیم                           پس، سویدای سواد  آموختیم از پدر گر قالب تن یافتیم                            از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید
مهر 96
5 پست
خرداد 94
4 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
6 پست
آبان 91
6 پست