محور های همایش گامی به سوی ...

محورهای همایش : محورهای همایش در دو بخش کلی دسته بندی می گردد و مجموعه مقالات در هر زمینه به تفکیک در زمان متفاوت حین برگزاری کنفرانس و یا در سالن های مجزا ارایه خواهد شد تا علاوه بر اینکه اهداف بیشتری در کنفرانس دنبال شود، تعداد شرکت کنندگان بیشتری نیز از صنایع مختلف و یا دبیران آموزشی از این کنفرانس بهره ببرند.

 1. نگرشی نوین در صنعت: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار
 • توسعه پایدار شهری و روستایی
 • صنعت و توسعه پایدار
 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • پیشگیری از آلودگی محیط زیست واثرات آن بر تحقق توسعه پایدار
 • اقتصاد سبز و نقش آن بر محیط زیست
 • مدیریت اقتصاد سبز و توسعه پایدار
 • صرفه جویی در مصرف منابع انرژی تجدیدناپذیر
 • افزایش قیمت نفت و تغییرات زیست محیطی حاصل از مصرف آن
 • معرفی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران
 • ارزیابی برنامه های توسعه کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر
 • بهره‌برداری و تجاری سازی منابع سرشار تجدیدپذیر
 • موانع موجود برای جذب فناوری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر
 • طراحی فراورده های زیست تخریب پذیر
 • ارایه راهکار پیرامون مسایل و مشکلات دفع زباله در ایران
 • نحوه جلوگیری از روند خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و آلودگی هوای شهرهای بزرگ
 1.  آسیب شناسی و تحلیل روش ها و محتوای آموزشی : راهبردهای آموزش توسعه پایدار در ایران
 • ارتقای کیفیت آموزش در جهت علاقه مندی بیشتر
 • راهکارهای تقویت روحیه پرسشگری و تحقیق در دانش آموزان و دانشجویان
 • جایگاه و فواید کارگروهی در مدارس
 • آسیب شناسی تحلیلی نقش نظام آموزشی ایران در توسعه پایدار
 • فناوری های نو در آموزش: فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

و نقش نوآوریهای آموزشی در میزان یادگیری

 • آموزش ، محیط زیست و توسعه پایدار
 • جایگزینی روشهای دانش پژوهشی و فناوریهای مدرن  با روشهای سنتی دانش اندوزی
 • بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت برنامه های آموزشی در آموزش گیرندگان
 • طراحی فعالیتهای عملی آزمایشگاهی کم هزینه و آزمایش در مقیاس خرد
 • شیمی سبز؛ طراحی و اجرای آزمایش های کم هزینه، ایمن و سبز
 • نقد و بررسی ساختار، برنامه و سرفصل درس ها و محتوای کتاب های درسی در راستای توسعه پایدار
 • ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان
 • ایمنی در آزمایشگاه از دبیرستان تا دانشگاه
 • آموزش دروس علوم پایه در آینده ؛ چشم اندازها و چالش ها
 • آموزش و صنعت: اشتغال زایی، کارآفرینی و نیازمندی های علمی کشور
 • آموزش مهارت های زندگی وآموزش برای دانش  آموزانی با توانایی های گوناگون
 • اخلاق علمی در آموزش و پژوهش
آموزش در دانشگاه؛ استانداردها و شایستگی های حرفه ای دانش آموختگان
همایش ملی گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست شیمی فیزیک
 همایش ملی گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست شیمی فیزیک 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی
معاونت پژوهش، برنامه ربزی و منابع انسانی

انجمن های علمی زیست،شیمی و فیزیک استان خراسان شمالی 
 دبیرخانه همایش ملی گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست شیمی فیزیک
دبیرخانه همایش ملی گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست شیمی فیزیک
تلفن تماس : 
058-32243301   داخلی 223
پست الکترونیک : 
ncccrconf@gmail.co
 
/ 0 نظر / 156 بازدید