در خصوص آزمون هماهنگ استانی زیست آزمایشگاه ۱

به دلیل ابهامات زیاد در خصوص سوالات هماهنگ استانی زیست آزمایشگاه ۱  قابل ذکرست که گروه آموزش استان همراه باطراح سوال و اداره سنجش و آموزش اداره کل درحال بررسی سوالات می باشند. به محض حصول نتیجه از طریق وبلاگ گروه استان اطلاع رسانی خواهد شد.                      خواهشمندست به هیچ عنوان تا قبل ازاعلام نتیجه بررسی هاازطریق اداره سنجش اداره کل ،نمرات به دانش آموزان ومدرسه اعلام نگردد.

                                                                             گروه زیست استان

/ 0 نظر / 49 بازدید